BIOBRÄNSLE,BIOENERGI,VED,GROT,PELLETS,BRÄNSLEPELLETS,VED
 
  BIOENERGI Svenska..
  Länkar ...
  Nyheter ....
  VED Tips&trix
  GENGAS
BIOENERGI Svenska..

BIOBRÄNSLE BIO ENERGI
Energin kommer ju från solen ...Vilka möjligheter finns det hur ser framtiden ut blir skogsägarna framtidens olje schejker ??
Läs mer om bio energi här..

Produktion i ändrat klimat


Bioenergi utgör idag en större andel av den svenska energianvändningen än vattenkraft och kärnkraft var för sig. Om klimatförändringarna ska bromsas krävs det att vi använder mindre fossila bränslen, dvs. av olja, kol och fossilgas.

Skogen och åkern kan då bli ännu viktigare leverantörer av förnybar energi, t.ex. i form av  trädbränsle, halm, Salix och rörflen. Deras förbränning bidrar inte till att öka mängden växthusgaser i atmosfären.

Klimatförändringarna påverkar också de areella näringarna. Forskning pågår för att anpassa produktionen av mat, energi och fiber så att miljöpåverkan begränsas.

Om vi hanterar och omvandlar biomassan från skog och åker effektivt skulle vi kunna täcka en stor del av energibehovet i Sverige. Med bättre planering av biobränsleeldad uppvärmning i bostäderna kan vi undvika hälsoproblem i samband med röken. Dessa forskningsresultat från SLU visar att vi bör kunna öka vår biobränsleanvändning utan problem.

 

Bioenergi är ett hett forskningsämne, speciellt när oljan tryter och kärnkraften debatteras.

Vi har mer än tillräckligt av skyddada skogar.....

Under senaste åren har det framstälts i media och i många insändare skrivna av personer engagerade i olika natur-skyddande organisationer som att det är en "våldsam" explatering av "gammal" urskog.
Anser inte att detta stämmer riktigt med värkligheten.
Några fakta:  127 st nya naturreservat under 2006.Skyddsformerna,naturreservat,nationalpark,naturvårdsområde samt djur och växtskyddsområde omfattar tillsammans 4,2 miljoner hektar eller 10 % av den totala landarealen i Sverige.Då finns inte det privata skogsbrukets frivillaga avsättning med ex lämnade skogspartier i samband med avverkning,myrkanter, stora branta partier där det inte går att avverka mm mm.
                                                        
Ett mycket möjligt framtids senario ser väl ut som så att skogen ska räcka till vår nuvarande sågverks och massa/pappers industri samt en allt ökande användning av bio bränslen. Och om inte skogsbruket får manöveutrymme för att utvecklas under fria marknadskrafter så måste resurser tas någon annan stans ifrån, kanske att sänka levnadstandarden eller andra säkert rätt drastiska åtgärder.
 
Det är också ett rimligt antagande att skogsbruket kommer kommer att forsätta vara en mycket viktig näring för Sverige i framtiden -förmodligen kommer dess betydelse att öka (pga ökad industri produktion i kina mfl)(ökad energi konsumtion).
Och att då frånta allt för stora arealer från aktivt brukande känns då inte för mig som någon klok åtgärd.
 
Det finns säkert åtgärder inom skogsbruket som kan göras bättre för miljöns skull men det är ju en förtlöpande utveckling på området.
En viktig sak tycker jag är att fokusera mycket mer på naturvård på den skog vi brukar,det är ju den överlägst största arealen.Tror att det där går att göra stora insatser med relativt små resurser.

BYGGBESKRIVNING FÖR GENGASAGGREGAT

Beskrivning på hur man bygger om en motor till gengasdrift 98 sidor.

Ladda ner den till din dator genom några enkla steg


Länkar till intresanta ämnen....

vindkraft.zoomshare.com/Vindkraft


bolindermunktell.zoomshare.com BM -Svensk Traktorhistoria

fordson.zoomshare.comFordson-Traktorn


mferguson.zoomshare.com


mustanggt500.page.tl/FordMustang


mercedesbenzamg.page.tl


rollsroyce.page.tl


guld.page.tl


karnkraft.page.tlindustri.page.tl


timring.page.tl


etanol.page.tl


reservdel.zoomshare.com


ekonomi.zoomshare.com


minisagverk.kickme.to


lusthus.page.tl


jakttorn.reads.it


stihl.page.tl


bjorkved.page.tl
Din länkkatalog
Google
 

NordicStar-Ditt Websök

 
   
Advertisement  
   
Today, there have been 1 visitors (1 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=